9 “RAB’be özel olarak sunacağınız payın uzunluğu 25 000 arşın, genişliği 10 000 arşın olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009