14 Bu yüzden halkınızın arasında savaş uğultusu çıkacak,
Yıkılacak bütün surlarınız,
Şalman’ın savaşta Beytarvel’i yıktığı gibi.
Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı.
İncil — Yeni Çeviri 2009