10 Aslan gibi kükreyen
RAB’bin ardınca yürüyecekler;
O kükreyince titreyerek gelecek çocukları batıdan.
İncil — Yeni Çeviri 2009