11 Öfkelendiğimde bir kral verdim sana,
Gazaba gelince alıp götürdüm onu.
İncil — Yeni Çeviri 2009