20 Sadakatle seninle evleneceğim,
RAB’bi tanıyacaksın.
İncil — Yeni Çeviri 2009