Rab İsrail’i Azarlıyor

41 Rab İsrail’i Azarlıyor
Ey İsrailliler, dinleyin RAB’bin sözünü,
Çünkü RAB’bin davası var bu ülkede yaşayanlarla;
“Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi.
İncil — Yeni Çeviri 2009