10 Yiyecekler, ama doymayacaklar,
Zina edecekler, ama çoğalmayacaklar.
Çünkü RAB’bi dinlemekten vazgeçtiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009