6 Davarlarıyla, sığırlarıyla RAB’bi aramaya gidecekler,
Ama bulamayacaklar.
Çünkü RAB onlardan uzaklaştı.
İncil — Yeni Çeviri 2009