4 Tanrı şöyle diyor:
“Ey Efrayim, ne yapayım sana?
Ey Yahuda, sana ne yapayım?
Sevginiz sabah sisine benziyor,
Erkenden uçup giden çiy gibi.
İncil — Yeni Çeviri 2009