13 Efrayim’i, Sur Kenti gibi,
Güzel bir yere kurulmuş gördüm.
Ama Efrayim çocuklarını celladın önüne götürecek.”
İncil — Yeni Çeviri 2009