3 Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009