36 Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı, hatta zincire vurulup hapsedildi.
İncil — Yeni Çeviri 2009