19 Görüyoruz ki, imansızlıklarından ötürü oraya giremediler.

İncil — Yeni Çeviri 2009