5 Nitekim Mesih de başkâhin olmak için kendi kendini yüceltmedi. O’na,
“Sen benim Oğlum’sun,
Bugün ben sana Baba oldum” diyen Tanrı O’nu yüceltti.
İncil — Yeni Çeviri 2009