17 Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih’tedir.
İncil — Yeni Çeviri 2009