20 Musa yanıtı uygun buldu.

İncil — Yeni Çeviri 2009