Yakmalık Sunu

11 Yakmalık Sunu RAB Musa’yı çağırıp Buluşma Çadırı’ndan ona şöyle seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009