12 Adamı göz altına alıp RAB’bin kararını beklediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009