19 Ülke de ürün verecek, sizi doyuracak ve orada güvenlik içinde oturacaksınız.
İncil — Yeni Çeviri 2009