Özgürlük Yılı

8 Özgürlük Yılı “ ‘Yedi yılda bir kutlanan Şabat yıllarının yedi kez geçmesini bekleyin. Yedi kez geçecek Şabat yıllarının toplamı kırk dokuz yıldır.
İncil — Yeni Çeviri 2009