13 Sunağın üzerindeki ateş sürekli yanacak, hiç sönmeyecek.’ ”

İncil — Yeni Çeviri 2009