14 Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda’nın halinden beter olacaktır.
İncil — Yeni Çeviri 2009