Vay Halinize, Ferisiler!

37 Vay Halinize, Ferisiler! İsa konuşmasını bitirince bir Ferisi O’nu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu.
İncil — Yeni Çeviri 2009