Dar Kapı

22 Dar Kapı İsa köy kent dolaşarak öğretiyor, Yeruşalim’e doğru ilerliyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009