Ey Yeruşalim!

31 Ey Yeruşalim! Tam o sırada bazı Ferisiler gelip İsa’ya, “Buradan ayrılıp başka yere git. Hirodes seni öldürmek istiyor” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009