9 Gelecek yıl meyve verirse, ne iyi; vermezse, onu kesersin.’ ”

İncil — Yeni Çeviri 2009