13 Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır.
İncil — Yeni Çeviri 2009