9 Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi?
İncil — Yeni Çeviri 2009