72 Böylece atalarımıza merhamet ederek
Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009