22 Çünkü o günler, yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir.
İncil — Yeni Çeviri 2009