İsa’nın Doğumu

21 İsa’nın Doğumu O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009