İsa’nın Soyu

23 İsa’nın Soyu İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olduğu sanılıyordu.
Yusuf da Eli oğlu,
İncil — Yeni Çeviri 2009