44 Böylece Yahudiye’deki havralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.

İncil — Yeni Çeviri 2009