Bir Felçlinin İyileştirilmesi

17 Bir Felçlinin İyileştirilmesi Bir gün İsa öğretiyordu. Celile’nin ve Yahudiye’nin bütün köylerinden ve Yeruşalim’den gelen Ferisiler’le Kutsal Yasa öğretmenleri O’nun çevresinde oturuyorlardı. İsa, Rab’bin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009