Yüzbaşının İmanı

71 Yüzbaşının İmanı İsa, kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefarnahum’a gitti.
İncil — Yeni Çeviri 2009