İsa ve Günahkâr Kadın

36 İsa ve Günahkâr Kadın Ferisiler’den biri İsa’yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi’nin evine gidip sofraya oturdu.
İncil — Yeni Çeviri 2009