11 “Benzetmenin anlamı şudur: Tohum Tanrı’nın sözüdür.
İncil — Yeni Çeviri 2009