14 Pilatus onlara, “O ne kötülük yaptı ki?” dedi.
Onlar ise daha yüksek sesle, “O’nu çarmıha ger!” diye bağrıştılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009