22 İsa’yı Golgota, yani Kafatası denilen yere götürdüler.
İncil — Yeni Çeviri 2009