3 Başkâhinler O’na karşı birçok suçlamada bulundular.
İncil — Yeni Çeviri 2009