33 Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı.
İncil — Yeni Çeviri 2009