30 Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır.
İncil — Yeni Çeviri 2009