Yunus’un Belirtisi

38 Yunus’un Belirtisi Bunun üzerine bazı din bilginleri ve Ferisiler, “Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009