Hardal Tanesi ve Maya Benzetmeleri

31 Hardal Tanesi ve Maya Benzetmeleri İsa onlara bir benzetme daha anlattı: “Göklerin Egemenliği, bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009