İsa Reddediliyor

53 İsa Reddediliyor İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009