Ferisiler’le Sadukiler’in Mayası

5 Ferisiler’le Sadukiler’in Mayası Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009