8 Asa Yehoşafat’ın babasıydı,
Yehoşafat Yehoram’ın babasıydı,
Yehoram Uzziya’nın babasıydı,
İncil — Yeni Çeviri 2009