9 Uzziya Yotam’ın babasıydı,
Yotam Ahaz’ın babasıydı,
Ahaz Hizkiya’nın babasıydı,
İncil — Yeni Çeviri 2009