6 Öğrenciler gidip İsa’nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009