İsa Tutuklanıyor

47 İsa Tutuklanıyor İsa daha konuşurken, Onikiler’den biri olan Yahuda geldi. Yanında, başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009